Procesā

No 2009.gada 25. līdz 31.oktobrim Frankfurtē pie Mainas notika pieredzes apmaiņas seminārs jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu centru darbiniekiem. Latviju pārstāvēja seši jaunatnes lietu speciālisti un jauniešu centru darbinieki no dažādiem Latvijas novadiem – Siguldas, Ogres, Aizkraukles, Cēsīm, Balviem un Tukuma, arī „Zinībsaites” valdes locekle Indra.

Meklēšana

Projekts «Establishing C:ntact...»

SpogulstastiBiedrības „Zinībsaite” meitasorganizācija Lādes Inovāciju un attīstības fonds 2011.gadā realizēja ES finansētu projektu programmas „Eiropa Pilsoņiem” ietvaros – „Establishing C:ntact between Limbazi and Frederiksberg”.

Saite uz projekta mājaslapu.

Projekta aktivitātes tika īstenotas Latvijā, Limbažu novadā un Dānijā, Kopenhāgenas Frederiksbergas pašvaldībā.  Projekts ilga deviņus mēnešu - no 2011.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.decembrim.

Projekts bija vērsts uz integrācijas un izglītības metožu pieredzes pārņemšanu no Dānijas partneriem nolūkā sekmēt pedagogu, pašvaldības un neformālās jeb interešu izglītības speciālistu, kā arī skolu jaunatnes iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības attīstības procesos. Tā kā programmas „Eiropa Pilsoņiem” virsmērķis ir dot iespēju iedzīvotājiem sadarboties un piedalīties visdažādākajās aktivitātēs, sekmējot saliedētākas Eiropas cilvēku savstarpējo sapratni, šajā projektā galvenie akcenti tika likti uz teātra kā metodes izmantošanu dokumentālu stāstu veidošanā un šīs metodikas nodošanu Limbažu novada attiecīgās jomas speciālistu lietošanai.

Lasīt tālāk...

 
Šobrīd tiešsaistē
Šobrīd klātienē ir 2 viesi 
Logs uz parku